EN
Missie
Antwerpen Kunstenstad heeft de opdracht om de lokale, regionale en internationale culturele uitstraling en de betrokkenheid van bewoners en andere actoren in Antwerpen te versterken en een flexibel en efficiënt financieel beheer uit te werken en toe te passen met het oog op de verwezenlijking van:
~ de doelstellingen musea en erfgoed van de stad Antwerpen op het vlak van collectiebeleid en publieksbeleid
~ de doelstellingen van daarmee verwante domeinen binnen het kunstenbeleid
~ de doelstellingen culturele evenementen van de stad Antwerpen

Antwerpen Kunstenstad heeft eveneens de opdracht de promotie van de stad Antwerpen als cultuurstad in binnen- en buitenland te bevorderen.
Musea en Erfgoed Antwerpen is één van de afdelingen van de stad Antwerpen.

Binnen de stad Antwerpen zorgt Musea en Erfgoed Antwerpen voor de Collectie Antwerpen en maakt ze musea en monumenten toegankelijk voor een groot en divers publiek.


Musea en Erfgoed Antwerpen beheert ongeveer 800.000 collectiestukken, zo'n 1.460.000 boeken en zo'n 9,5 km archief. Ze bereikt jaarlijks meer dan 600.000 bezoekers en heeft 360 personeelsleden in dienst.

Antwerpen kiest voor een kwaliteitsvol hedendaags kunstenbeleid waar artistieke relevantie en kwaliteit centraal staan.
Het doel van het stedelijk kunstenbeleid is het stimuleren van de diversiteit en de dynamiek binnen het Antwerpse kunstenlandschap, met de nodige aandacht voor alle kunstdisciplines - dit voor zowel reeds gevestigde actoren als voor instroom van nieuwe talenten. Het versterken van de positie van Antwerpen als de culturele hoofdstad van Vlaanderen met een internationale uitstraling is de drijfveer. Samenwerking tussen verschillende partners is een middel om deze ambities waar te maken. Zowel de aandacht voor lokale Antwerpse noden alsook een zo breed en divers mogelijk publieksbereik zijn even belangrijk.

Meer info over het kunstenbeleid en de cultuursubsidies vind je HIER
Privacybeleid